Tel. 0-2643-9879-81 Fax. 0-2643-9882

Welcome to Website ......

บริษัท เอ.เอส.พี.เพิ่มกิจ จำกัด
A.S.P.PERMKIJ CO., LTD.
          บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลา 24 ปี มีความยินดีเสนอ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด สแกนเนอร์ ริบบอน ป้ายบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์ป้ายราคา งานพิมพ์สติกเกอร์ป้ายฉลากสินค้า กระดาษคิดเงินกระดาษบัตรคิว และอื่นๆ ทางห้างฯ ให้ความสำคัญกับการให้บริการ ก่อนและหลังการขาย พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้ามากที่สุด
HAND LABELER

BARCODE LABEL PRINTERS

STICKERS LABEL & TAG

  OTHER PRODUCT

 ABOUT US


       บริษัท เอ.เอส.พี.เพิ่มกิจ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2531  โดยเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องตีป้ายราคา,เครื่องปริ้นเตอร์บาร์โค้ด,

อุปกรณ์และวัสดุต่อเนื่อง  ที่นำเข้าจากต่างประเทศ  ทั้งยังเป็นผู้ให้บริการด้านสิ่งพิมพ์  รับพิมพ์สติกเกอร์หลากหลายชนิด

ซึ่งมีสายการผลิตเองโดยตรง  ใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  ส่งผลให้บริษัทชั้นนำหลายแห่ง

เลือกใช้บริการของเรา


นโยบายหลักในการบริหารงานแบบ “ซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ” กับลูกค้า   ให้บริการหลังการขายอย่างจริงจัง  บริการงาน

ขายทั่วประเทศ   สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้มีประสิทธิภาพ  เน้นความรวดเร็ว

ในการจัดส่งสินค้าและบริการ   รักษามาตรฐาน   เพื่อให้เป็นที่พอใจสำหรับลูกค้าทุกระดับ


ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี หวังว่าคงสร้างความเชื่อมั่น ทำให้ท่านเลือกใช้บริการของเรา


 


บริษัท เอ.เอส.พี.เพิ่มกิจ จำกัด   A.S.P.PERMKIJ CO., LTD.
65/102 ชั้น 11 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
Tel. 0-2643-9879-81 Fax. 0-2643-9882  e-mail: [email protected] , [email protected] , [email protected]Copyright (c) 2010 by asppermkij.com  Design by perfectservice